English informations
 
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató

1. A www.colorinterpess.hu online áruházat a COLOR Interpress Kft. üzemelteti (a továbbiakban: "Szolgáltató").

2. A Szolgáltató cég neve: COLOR Interpress Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A Szolgáltató rövidített neve: COLOR Interpress Kft.

3. A Szolgáltató székhelye: 1039 Budapest, Hatvany Lajos. u. 14.

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a colorinterpress.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.colorinterpress.hu webcímen. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.

1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

4. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

5. A COLOR Interpress Kft. lehetőségei szerint megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.colorinterpress.hu oldalon a Vásárlási útmutató menüpontban olvashatóak.

7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, ill. telefonon történik, az info@colorinterpress.hu címen, valamint a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálaton valamint a +36 (1) 243-9232-es telefonszámon.

Elérhetőségek
Jogi információk