English informations
 
Történelem
A politikai kultúra színképei
A politikai kultúra színképei
A politikai kultúra színképei
Megjelenés: egyszeri (könyv)
Ismertető:
Simon János: A politikai kultúra színképei (2004)
ISBN: 9789639211810
Az Olvasó egy az elmúlt tizenöt évben írott munkáimból összeállított válogatást tart kezében. Egy részüket magyar folyóiratoknak írtam, más részüket idegen nyelven közöltem, és onnan fordítottam vissza magyarra, egy kisebb részüket pedig hosszabb-rövidebb ideje kéziratokban őriztem, várva közzétételükre a megfelelő alkalmat. A válogatás ezért ölel fel ilyen hosszú időszakot, mert az érdeklődők számára képet akartam adni arról a korszakról, amelyet a magyar politikatudományban új reformkorszaknak, rendszerváltozásnak és a demokrácia stabilizálódása időszakának nevezünk. Az új évezred elején a társadalomtudományi értelmiség mind szélesebb rétegeiben fogalmazódott meg az igény egy árnyaltabb valóságkép iránt, ami vonatkozik egyaránt a Kádár-korszak politikai szereplőire és szemlélőire, a rendszerváltó politikai elitre és a csendes többségre, a kortárs politikusokra és a választópolgárokra. A tanulmánykötet egyes fejezeteiben lényegében arra kerestem választ, hogyan élték meg a társadalmi változásokat a választópolgárok, és hogyan a politikai elitcsoportok. Milyen átalakulásokon mentek keresztül, s ezáltal hogyan formálódtak a politikai intézmények és maga a demokratikus politikai kultúra. Az első részben Válság és átmenet címmel olyan korabeli tanulmányaimat válogattam, melyek képet adhatnak a kortárs értelmiség feladatáról, a régi és az új politikai elitre nehezedett történelmi elvárásokról és felelősségről, valamint a sokszor tanácstalan "csendes többség" orientálódási nehézségeiről. A második részben a Pártok és választások témakörével foglalkozok. Az általános elméleti kérdések után nyomon követem a magyar pártrendszer alakulását a politikai versenytérben a kilencvenes évek elejétől 2002-ig. A harmadik fejezetben az érdeklődő A magyar politikai elit politikai kultúrájáról, a konzervativizmusról, a politikai stílusról és kommunikációról olvashat. A negyedik fejezet Megközelítések és értelmezések címe alatt a politikatudomány alapfogalmait boncolgatom, a politikai kultúra, a baloldal és jobboldal, valamint a demokrácia fogalmának néhány értelmezési lehetőségét mutatom be több oldalról. E kifejezések magyarországi megjelenését többféle megközelítésben is elemzem, abból kiindulva, hogy a valóság sokszínű, így többféle olvasata lehetséges.
Pénznem:
HUF
Ár:
134 HUF
kosárba...
Elérhetőségek
Jogi információk